Joëlla Venmans

Video editor / Camera
De camera is voor mij een hulpmiddel om pure en oprechte, maar ook kwetsbare momenten vast te leggen. Ik heb geleerd dat we allemaal kwetsbaar zijn en tegen dingen aanlopen in het leven. En ik geloof dat we elkaar kunnen helpen en inspireren door dit te laten zien.