Wij zijn een studio van creatieve makers en denkers. Wij zijn vormgevers, kunstenaars, muzikanten, filosofen, theologen, schrijvers, acteurs, filmmakers. Wat ons bindt is de motivatie om bij te dragen aan een cultuur die ons als mensen verheft, die mensen boven zichzelf uit helpt tillen. Wat is daar volgens ons voor nodig? Visionaire, bewustzijnsverruimende, emanciperende, groei-stimulerende ideeën en verhalen.

Missie statement

Wij willen de macht om te scheppen niet zomaar weggeven

Het gaat ons om de intentie waarmee de creatieve scheppingskracht wordt ingezet. De leidraad is om bij te dragen aan maatschappelijk-culturele en individuele ontwikkeling.. Hoe meer visionair de ideeën en verhalen, des te sterker de werking ervan.

Wij nemen als kunstenaars onze verantwoordelijkheid voor wat we in de wereld zetten

…en de cultuur die we creëren, door ons niet door de markteconomie (hoewel niet onbelangrijk), maar door visie te laten leiden. Want alles dat we in de wereld zetten heeft effect. Alles dat we doen maakt uit. Wij willen verheffende cultuur creëren…. Maar kan dat stand houden? Krijgen wij genoeg support? We hopen kunst te maken die zichzelf bewijst als waardevol, die dient als inspiratievoedsel, die is zoals nog nooit geproefde kruiden uit verre streken.

Maar waar vind je de visionaire ideeën en verhalen?

Daarvoor moeten we de bekende plekken achter ons laten voor meer exotische sferen, voor het onbekende; voor plekken waar onze taal nog niet goed is door gedrongen. Want daar liggen visies waarin de mensheid weer als één gemeenschap kan worden gedacht, waarin we ons weer deel van een levende natuur voelen:  een natuur die getuigt van ongeëvenaarde creatieve scheppingskracht waar wij zelf van afstammen, als half dier, half engel, met bijzondere krachten waarover wij meester moeten leren worden in ons leven. Wij gebruiken onze scheppende vermogens om deze geestelijke reizen op een magisch realistische manier zichtbaar te maken. Zo rekken wij de grenzen van het voorstelbare op in ons publiek. Zo maken wij het mysterie van ons gezamenlijke avontuur meer voelbaar.

Dit is de tijd waarin het moet gebeuren

Dit is de tijd waarin de enorme creativiteit waar we toegang toe hebben, zich volledig los gaat maken van kapitalistisch denken. De mogelijkheid creërend voor een volwassen creativiteit, die dienstbaar is aan de mensen-gemeenschap en wat zij nodig heeft. Creativiteit die helpt om de crises te lijf te gaan die buiten culturele kaders vallen, en dus buiten datgene waar we de woorden voor kunnen vinden. Er is een creativiteit nodig die niet begrenst wordt door de tijdsgeest, de lokale culturen en maatschappelijke structuren, maar die daar vrij binnen en ver buiten kan bewegen. De (verantwoordelijke) kunstenaar is daarmee voor de gemeenschap de onmisbare buitenstaander. De brenger van de toekomst.