Writing Heilige Communie Thumb

Heilige communie

Ik geloof dat er een heilige communie tussen mensen mogelijk is. En dat vind plaats als alle oordeel is verdwenen, wanneer er een werkelijke openheid is waarin de ander zich kan tonen. Volgens mij is dit de belofte die ik voel hangen boven een intieme relatie. De heilige communie. Het heilig samenzijn. Het is iets uitzonderlijks, het is een attractor, iets waarnaar de dingen zich kunnen ontwikkelen. De dingen betekent hier de psyche van de mens. Want volgens mij heeft de psyche een bepaalde ‘vorm’ nodig, een bepaalde flexibiliteit, bepaalde inzichten, een bepaalde ongehechtheid, die het mogelijk maakt om iemand anders werkelijk te kunnen zien. Om in communie met iemand te zijn. Al die psychische krachten, krachten van oordelen, van vasthouden aan de eigen overtuigingen, het idee van waarheid bezitten, van de maat zijn voor de ander, oordelen over de ander waardoor het idee ontstaat dat je iemand wel kent,...

Read More
Visual Poetry De Krijger Thumb

Het Pad van de Krijger

De Krijger is een beeld van de wil tot vrij-zijn.   Het is niet alleen een beeld en een naam, maar het is ook een houding die nodig is om psychologisch gevaarlijke situaties te handelen. Om niet volledig door vreemde krachten van je vrijheid beroofd te worden, het zij door verleidingen en verslavingen, of door krachten die je verzwakken, of door dwingende externe druk. Het gaat erom te herkennen wat je de vrijheid ontneemt om je eigen ontwikkeling als authentiek mens te gaan. En met het herkennen van de eigen onderdrukte situatie de Krijger in zichzelf te leren oproepen, die met gepersonaliseerde methodes het eigen psychologische terrein beschermt of weer heroverd.   De Krijger is het beeld van iemand die momenten van wrijving en ongemak herkent als een leerschool, en uiteindelijk maakt hij zijn vijanden tot leraren die hem sterken.   De Krijger is de actieve wil tot vrij-zijn, en zal daarom eerst moeten afrekenen met...

Read More