Het Pad van de Krijger

De Krijger is een beeld van de wil tot vrij-zijn.

 

Het is niet alleen een beeld en een naam, maar het is ook een houding die nodig is om psychologisch gevaarlijke situaties te handelen. Om niet volledig door vreemde krachten van je vrijheid beroofd te worden, het zij door verleidingen en verslavingen, of door krachten die je verzwakken, of door dwingende externe druk. Het gaat erom te herkennen wat je de vrijheid ontneemt om je eigen ontwikkeling als authentiek mens te gaan. En met het herkennen van de eigen onderdrukte situatie de Krijger in zichzelf te leren oproepen, die met gepersonaliseerde methodes het eigen psychologische terrein beschermt of weer heroverd.

 

De Krijger is het beeld van iemand die momenten van wrijving en ongemak herkent als een leerschool, en uiteindelijk maakt hij zijn vijanden tot leraren die hem sterken.

 

De Krijger is de actieve wil tot vrij-zijn, en zal daarom eerst moeten afrekenen met het psychologische gevaar van het slachtofferschap, het zelfmedelijden, dat verzwakkende zichzelf wentelen in hulpeloosheid. Iedereen kent die gevoelheid, en het is soms ook heel moeilijk om hieraan te ontkomen. Maar ook dit te herkennen als een gevaar voor de eigen vrijheid, maakt dat de Krijger kan groeien. De Krijger zegt, ik lijd maar ik ben geen slachtoffer. In plaats van mijn denkkracht te gebruiken om mijzelf klein te maken, ga ik de vijanden opsporen die mij verzwakken, mij verzwaren en mijn vrijheid ontnemen, ga ik mijn situatie in kaart brengen, ga ik voor mijzelf zorgen, ga ik creëren wat ik nodig heb, ga ik leren. Actief. De actieve wil tot vrij-zijn.

 

De Krijger beseft dat hij zwakheden heeft en kwetsbaar is, dat hij een stabiliteit heeft die kan worden doorbroken, dat hij fouten kan maken en verkeerde dingen kan ontwikkelen, dat hij zijn eigen ontwikkeling kan belemmeren, dat hij zijn helderheid kwijt kan raken, dat er een natuurlijke neiging is tot gemak en het weglopen van moeilijkheden.

En al deze krachten die zo onoverwinnelijk lijken, dat is het vuur waardoor de Krijger wordt geboren en zélf onoverwinnelijk wordt. De Krijger is in feite het onoverwinnelijke in je dat nog aan terrein moet winnen. Door elke beproeving groeien zijn vermogens, zijn wilskracht, zijn zelfkennis, zijn zelfliefde, zijn inzicht, zijn vrijheid om te handelen, zijn flexibiliteit, zijn creatief vermogen om van zijn vijanden leraren te maken, en door elke beproeving slinkt zijn vatbaarheid voor angst, zwaarte en verleiding.

 

Maar elke beproeving is ook daadwerkelijk een beproeving, nooit gemakkelijk, het uiterste vragend van je aandacht om te onderscheiden wat er precies gebeurt en wat er nodig is. De Krijger heeft de intuïtie om de situatie te herkennen, deze aandacht, soms wijd en soms scherp, om de situatie in kaart te brengen, om vat te krijgen op de zaken, om te kunnen handelen ten dienste van de vrijheid.

Door de Krijger schijnt er een ander licht op moeilijkheden, beproevingen, lijden, namelijk een licht die de mogelijkheid tot innerlijke groei zichtbaar maakt waardoor de weerstand verdwijnt. De Krijger begroet het lot met open armen.

 

De Krijger is moedig leven, de moed om te leven, alles gevend.

 

 

__

De krijger is de wil tot vrij-zijn, de wil tot innerlijke bevrijding.

Aanvankelijk is het helemaal niet duidelijk wat de waarde van de eigen vrijheid is, en wat de dingen zijn die je vrijheid in gevaar brengen. Dat wordt vaak pas echt scherp duidelijk wanneer je door vreemde krachten wordt overmand, die je in eerst instantie niet kan onderscheiden als vreemde krachten, of als vrijheidbeperkende krachten, omdat ze altijd verhuld gaan als iets anders. Daarom is de confrontatie met onvrijheid, verzwakking, verzwaring, gevangen raken nodig als geleefde ervaring om de wil tot vrijheid te wekken, om te weten wat vrijheid is, en om daarmee de Krijger in jezelf te wekken die de beschermer is van de vrijheid.

Ieder heeft zijn persoonlijke zwakke plekken, en daar zal de Krijger geboren moeten worden.

De groei van de Krijger in jezelf is de groei van je bewustwording van je eigenheid, je authenticiteit, van je helderheid, van je lichtheid, van je kracht… van de innerlijke schat die je met al je vermogens wil beschermen tegen kwade invloeden.

De Krijger is de wil tot bevrijding, die toegang heeft tot je intellectuele vermogens, want wat eerst vaag is, de eigen waarde, de eigen vrijheid en de krachten die dit in gevaar brengen, moet helder en scherp en worden. Zelfs als onze intellectuele vermogen sterk zijn kan het nog steeds vaag zijn. Het is blijkbaar niet genoeg, want er is ook een wil nodig om zichzelf te kennen, en dat is een heel ander terrein van kennen, omdat ook het onderbewuste meedoet, je zwakheden en onbewuste neigingen en ook de eerlijkheid waarmee je minder mooie kanten durft te zien, maar ook de mildheid waarmee je jezelf kunt vergeven. Je zelfbeeld doet mee, emoties doen mee, gevoelens doen mee, intuïtie doet mee, je verlangens doen mee, je gedachten zelf worden onderwerp van onderzoek. En uit dat alles moet je helderheid zien te scheppen door heel voelend bewust te worden van wat er speelt, en hoe je onderscheid kunt maken tussen alles. Naar jezelf kijken alsof je jezelf nog helemaal moet ontdekken, alsof je nieuw bent voor jezelf, met die openheid jezelf tegemoet gaan. Dat kan gebruikelijk alleen maar door de naar binnen gerichte aandacht van meditatie en/of contemplatief schrijven.

Zelfkennis is absoluut een voorwaarde om scherp en helder te kunnen zijn over de dingen die je vrijheid in gevaar brengen. In momenten van gevaar moet het zo scherp worden als het kan. En uit die scherpte, uit het inzicht komen de psychische wapens. Wapens van taal en beelden, mantra’s, die de geest direct kunnen ordenen, die de vijanden identificeren, die de eigen schat zichtbaar maakt en de weg tot zelf-ontplooiing die men wil gaan, en die de wil tot vrijheid als een lans richt op de vijand.

Date

15 mei 2022

Category

Illustratie, Teksten