Indica-torenspel

Het ontwikkelen van een nieuw spel, dat was de opdracht voor het team waarvoor ik werd uitgenodigd. Het spel had als doel om de kloof te dichten tussen de leerkrachten op basisscholen en de doelen voor cultuurontwikkeling van kinderen. Een behoorlijke uitdaging dus om van abstracte doelen om te vormen tot concreet en bewust handelen.


Animatie productie.
De animatie is bedoeld als introductie en ’teaser’ voor het spel. De leerkrachten krijgen nog niks inhoudelijks te zien over het spel, maar moeten wel het belang ervan voelen. Daarnaast moet het aanvoelen als een plezierige activiteit.


Teamleden:

Alle teamleden waren zeer tevreden over de samenwerking en resultaten.

__


Andere rollen tijdens het project:

  1. Creatief procesbegeleiding

    Projectstappen beschrijven /  analyse van doelen en mogelijkheden  /  inhoudelijk en structureel uitwerken van het spel voor maximum resultaat  /  visualiseren van het denkproces ter ondersteuning van werksessies  /  (visueel) overzicht houden van de voortgang van het proces.

    In de eerste fase heb ik de sessies begeleid door de structuren te visualiseren waar het spel aan moest voldoen. Dit zorgde voor efficiënte discussies en snelle oplossingen. Daarnaast heb ik, door mijn filosofische inslag en doordat ik een buitenstaander was, scherpe vragen kunnen stellen die het proces verhelderde en versnelde.

  2. Grafische vormgeving voor drukwerk van spelonderdelen

    Handleiding / Plateau’s / Stickers / Spelvolgorde / Indicatorkaartjes / Scoreblad

    Aan de hand van de al bestaande huisstijl van Kunstbalie (en de Cultuurloper) werden de grafische onderdelen gemaakt. De ontwerpen volgden dicht op de ontwikkelingen die voortkwamen uit usertests.

 

Date

2 oktober 2017

Category

Animation, opdracht