Game design // Kunstbalie

Het ontwikkelen van een nieuw spel, dat was de opdracht voor het team waarvoor ik werd uitgenodigd. Het spel had als doel om de kloof te dichten tussen de leerkrachten op basisscholen en de doelen voor cultuurontwikkeling van kinderen. Een behoorlijke uitdaging dus om abstracte doelen te transformeren in concreet en bewust handelen.

Teamleden:

Alle teamleden waren zeer tevreden over de samenwerking en resultaten.

__

Mijn rol in het project was drieledig:

 1. Creatief procesbegeleiding

  Projectstappen beschrijven /  analyse van doelen en mogelijkheden  /  inhoudelijk en structureel uitwerken van het spel voor maximum resultaat  /  visualiseren van het denkproces ter ondersteuning van werksessies  /  (visueel) overzicht houden van de voortgang van het proces.

  In de eerste fase heb ik de sessies begeleid door de structuren te visualiseren waar het spel aan moest voldoen. Dit zorgde voor efficiënte discussies en snelle oplossingen. Daarnaast heb ik, door mijn filosofische inslag en doordat ik een buitenstaander was, scherpe vragen kunnen stellen die het proces verhelderde en versnelde.

 2. Animatie productie.

  De animatie is bedoeld als introductie en ’teaser’ voor het spel. De leerkrachten krijgen nog niks inhoudelijks te zien over het spel, maar moeten wel het belang ervan voelen.

 3. Grafische vormgeving voor drukwerk van spelonderdelen

  Handleiding / Plateau’s / Stickers / Spelvolgorde / Indicatorkaartjes / Scoreblad

  Aan de hand van de al bestaande huisstijl van Kunstbalie (en de Cultuurloper) werden de grafische onderdelen gemaakt. De ontwerpen volgden dicht op de ontwikkelingen die voortkwamen uit usertests.

 

Date

2 oktober 2017

Category

Creative Director, Grafische vormgeving, opdracht